gezondheid

Prijsvraag beste ehealth app, ook voor laaggeletterden

Stichting Pharos werkt dit jaar samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) in de prijsvraag ‘de beste eHealth-app voor iedereen’. Het gaat bij deze prijs om een app die ook begrijpelijk en bruikbaar is voor laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier ligt de focus van eHealth4All op. Pharos en het dit jaar opgerichte NeLL willen er samen voor zorgen dat e-health apps voor elke Nederlander geschikt zijn.

Vanaf begin betrekken gebruikers

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de applicatie is het vanaf het begin betrekken van de gebruikers. Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelaar weet wat zij belangrijk vinden bij het gebruiken en begrijpen van de app. De winnaar ontvangt 10.000 euro,- om het idee voor een app te ontwikkelen of verder te ontwikkelen aan een bestaande app. Verder krijgt de winnaar adviesuren van diverse deskundige organisaties.

Pharos en NeLL stellen met de aan de prijsvraag verbonden uitdaging te benadrukken hoe belangrijk het is dat e-health en apps begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Veel van deze apps zijn te ingewikkeld in gebruik en/of de informatie is moeilijk te begrijpen. Hierdoor kan een grote groep van laaggeletterden, digibeten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden de apps over zorg en gezondheid niet gebruiken. Een gemist kans want juist deze groep heeft veel baat bij digitale ondersteuning.

Niels Chavannes, hoogleraar Huisartsgeneeskunde LUMC/NeLL, zegt hierover: “NeLL werkt aan de zorg van morgen. Wij vinden het belangrijk dat alle e-health tools afgestemd zijn op de eindgebruiker en optimaal aansluiten op hun behoeften. Dat een grote groep Nederlanders nu geen gebruik kan maken van veel apps is onacceptabel.”

 

Lees hier het hele artikel