gezin

VoorleesExpress binnenkort ook in gemeente Halderberge

De gemeente Halderberge stapt komende schooljaar in de VoorleesExpress. Het landelijk programma richt zich op tegen gaan van taalachterstanden bij jonge kinderen. Door vaak voor te lezen wordt de taalontwikkeling gestimuleerd, het leesplezier vergroot en de taalachterstanden bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen.

Om onderwijsachterstanden weg te werken krijgen gemeenten van Rijkswege meer geld ter beschikking. Halderberge wendt dat onder meer aan voor de VoorleesExpress. Volgens wethouder Thomas Melisse ligt een kleine 30.000 euro klaar om de pilot in gang te zetten. ,,Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor meedoen in de maatschappij. Voorlezen helpt daarbij. Niet alleen op school of de kinderopvang, maar ook thuis is aandacht voor taal belangrijk.‘’

Het project past in het onlangs vastgestelde beleidpslan sociaal domein ‘De kracht van samen’. Halderberge wil taalachterstanden bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen. De uitvoering van VoorleesExpress berust bij Surplus in samenwerking met lokale instellingen. Zij werven de komende maanden voorleesvrijwilligers. Twintig weken lang komt een vrijwilliger thuis voorlezen bij een vast gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar met een taalachterstand. Dat gebeurt veelal op een vaste avond, vaste tijd. Ze krijgen tevoren training in interactief voorlezen en het uitzoeken van passend leesmateriaal.

Lees hier het hele artikel uit BN De stem.