gezin

Soest zet in op taalontwikkeling kinderen.

De gemeente Soest gaat werk maken van de taalachterstanden van veel Soesters. Door extra geld vanuit Den Haag kan de gemeente extra investeren in de aanpak van laaggeletterdheid, vertelt wethouder Harrie Dijkhuizen. De focus ligt op preventie.

Zo kunnen peuters in Soest straks al taalles krijgen als ze 2 jaar zijn, een halfjaar eerder en daardoor ook langer dan nu. Ook wordt het aantal uren taalles in de voorschoolse educatie en peuteropvang uitgebreid. Verbetering denkt de gemeente ook te bereiken door de peuteropvang te verbinden met de basisscholen. Er komt een ‘warme overdracht’ van peuteropvang naar basisschool, wat betekent dat de informatie over de vorderingen van een peuter worden doorgegeven aan de basisschool. Alleen met toestemming van de ouders uiteraard.

Ook voor oudere kinderen kan Soest nu meer doen. Dijkhuizen hoopt dat een al langer bestaande wens, een zomerschool voor kinderen die op de basisschool niet goed meekomen, kan worden uitgevoerd. Verder komt er een projectbudget voor scholen en organisaties die zelf iets bedenken voor taalverbetering. ,,Met het Griftland College bekijken we of een schakelklas voor 12-plussers kunnen opstarten”, zegt Dijkhuizen. ,,Want ook de middelbare scholen hebben leerlingen met leerachterstanden.”

Meer informatie over de diverse projecten is te lezen in de Soester Courant en het AD.