gezin

Samen voorlezen helpt kinderen met taalachterstand

De Nationale Voorleesdagen zijn nét voorbij, maar voorlezen blijft natuurlijk het hele jaar door belangrijk. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen want voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Vrijwilligerspunt heeft op dit moment extra aandacht voor het project ‘Samen voorlezen’. In dit project lezen vrijwilligers twintig weken lang één uur per week voor, aan kinderen tussen de twee en twaalf jaar met een taalachterstand.

Door het voorlezen, wat thuis bij het gezin gebeurt, leren ouders en kinderen hoe leuk lezen is en leren ze spelenderwijs meer over taal. “Dit kunnen Nederlandse kinderen zijn, maar ook anderstaligen”, vertelt Anouschka Timm van Vrijwilligerspunt. “De gezinnen kunnen zichzelf aanmelden, maar ook via scholen, logopediepraktijken en peuterspeelzalen komen aanmeldingen bij ons binnen.”

Vooruitgang

In die twintig weken kun je als voorlezer veel bereiken, heeft Anouschka ondertussen gemerkt. “Het kind heeft één-op-één-contact met de voorlezer en krijgt daardoor extra veel aandacht. Tijdens het lezen pikken ze allerlei nieuwe woorden op. Tussentijds houden we met de voorlezer altijd een evaluatie. Ook hebben we contact met de school van het kind en vragen dan bijvoorbeeld of de leerkracht verbetering ziet. De uitkomst geven wij natuurlijk door aan de desbetreffende voorlezer. Vaak ziet de voorlezer zelf ook dat het kind vooruit gaat. Dat maakt dit vrijwilligerswerk zo mooi.”

Meedoen

Interesse om voor te lezen aan kinderen met een taalachterstand? Bel dan met Anouschka via 0229-216499 of 06-29372613. Mailen kan ook: voorlezen@vrijwilligerspunt.com. Voorlezers kunnen een training ‘Interactief Voorlezen’ volgen, die verzorgd wordt door Bibliotheek Hoorn en de Westfriese Bibliotheken. Wie een gezin met een taalachterstand kent en de hulp van een voorlezer goed kan gebruiken, kan natuurlijk ook contact opnemen met Anouschka.

Lees hier het artikel  uit  Drechterland in het Nieuws.