gezin

Games inzetten als preventie-tool

Het stimuleren van de taalontwikkeling bij jonge kinderen in taalarme gezinnen is belangrijk. Zo voorkomen we dat kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Er zijn diverse succesvolle initiatieven die de taalontwikkeling bij jonge kinderen stimuleren. Sinds kort is daar de woordenschat game ‘WoordExtra’ aan toegevoegd. Deze is gratis te gebruiken door iedereen die werkt met kinderen in taalarme gezinnen.

Een goede woordenschat is een van de belangrijkste aspecten bij het leren van taal. Hoe meer woorden een kind kent, hoe beter hij zich kan uitdrukken en anderen kan begrijpen. Woordenschat is daardoor niet alleen belangrijk bij het lezen, maar ook in het begrijpen van alle andere lesstof op school, en op sociaal gebied. De meeste Nederlandstalige kinderen beginnen in het basisonderwijs met een woordenschat van 1.000 tot 3.000 woorden. Maar er zijn ook kleuters die slechts 200 tot 300 Nederlandse woorden kennen. Of nog minder.

WoordExtra

Daarom ontwikkelde Squla de game ‘WoordExtra’. Hierin worden de 2000 woorden die kleuters zouden moeten kennen geoefend. Deze woordenlijst is ontwikkeld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA). Kinderen kunnen zo hun woordenschat op een speelse manier vergroten. WoordExtra bestaat uit ruim 6.000 quizvragen en games.
• Voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud.
• Vergroten van de woordenschat middels uitlegfilmpjes, geheugenspelletjes, puzzels en quizvragen.
• Gebaseerd op de Basislijst Amsterdamse Kinderen (BAK).
• Alle woorden worden, inclusief lidwoord, hardop voorgelezen.
• Bewezen positieve invloed op de herkenning van woorden.
• Gratis accounts voor alle kinderen die het kunnen gebruiken.

Gratis aanvragen

Als je werkzaam bent bij een organisatie die werkt met kinderen in taalarme gezinnen, dan mag je gratis accounts verstrekken aan deze kinderen. Stuur een e-mail naar klantenservice@squla.nl en ontvang (onbeperkt) gratis toegangscodes op WoordExtra. Vermeld in je aanvraag bij welke organisatie je werkzaam bent en hoeveel codes je graag wil ontvangen.