gezin

Cuijk investeert in taalontwikkeling peuters

De gemeente Cuijk gaat de komende jaren fors investeren in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook wil Cuijk elk jaar twee ton investeren in peuteraanbod. “Omdat wij achterstanden op het gebied van taal en gedrag al op jonge leeftijd aan willen pakken en daarmee kansenongelijkheid willen bestrijden”, aldus onderwijswethouder Joost Hendriks.

Hendriks somt de voordelen van een gerichte aanpak nog maar eens op. “Preventie voor armoede, schuldenproblematiek, een fijne loopbaan, gezonde thuissituatie en gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Het voorkomt tweedeling”, benadrukt hij. “Des te vroeger we beginnen, des te effectiever is een interventie.”

Voor de uitvoering van het beleid worden veertig VVE-plaatsen gerealiseerd op vier locaties (IKC Dassenburcht, de Trommel, de Vlinder en Zeppelin). “Onze doelstelling is een bereik van negentig maar het liefst honderd procent van de doelgroepkinderen”, vertelt Hendriks. “Ons beleid voorziet erin dat ieder doelgroepkind een voorschools aanbod van zestien uur per week gaat krijgen. Ook zijn er verschillende activiteiten die thuis worden gedaan. Door op scholen ouderkamers te maken en rolmodellen in te zetten, willen we de ouderbetrokkenheid vergroten. Het bereiken van risicogroepen en kwetsbare gezinnen heeft een hoge prioriteit.”

Lees hier het hele artikel uit Kliknieuws.