gezin

Taalproject Eindhoven: vrijwilligers leren kinderen én hun ouders dat lezen leuk is.

De gemeente Eindhoven, de Bibliotheek Eindhoven en het pedagogisch expertisecentrum Rijkt hebben een subsidie van Tel mee met Taal ontvangen om laaggeletterdheid aan te pakken. Daarmee gaan ze het Eindhovense project ‘Samen Thuis in Taal’ ontwikkelen: een taalproject dat gericht is op laagtaalvaardige ouders en hun kinderen. Voorleesvrijwilligers gaan daarin een centrale rol vervullen.

Er zijn ongeveer 21.000 laaggeletterden in Eindhoven. Dat is bijna 10 procent van de bevolking. Om mee te kunnen doen aan de maatschappij en op de werkvloer is taal onmisbaar. Het belemmert niet alleen het vinden en behouden van werk, maar ook het meedoen aan de samenleving en het aangaan van contacten in de buurt.

Geeske Kanters, beleidsmedewerker bij de Bibliotheek Eindhoven, vertelt dat het pilotproject dit jaar met een aantal spilcentra van start gaat. In een spilcentrum werken basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal samen, waardoor taalachterstanden vroegtijdig herkend worden. De vrijwilligers – die allen getraind worden op het gebied van interactief voorlezen en laaggeletterdheid – gaan op vaste momenten, individueel of in kleine groepjes, op spilcentra voorlezen. Als er eenmaal een vertrouwensband is ontstaan, gaat de vrijwilliger ook bij het kind dat extra taalondersteuning nodig heeft, thuis voorlezen. Op die manier leert hij of zij ook de ouders kennen. ,,Zij merken dan zelf dat lezen leuk kan zijn’’, weet Esther de Poorter, coördinator van Digitaalhuis Eindhoven. ,,De vrijwilligers stimuleren hen om een eigen voorleesritueel te ontwikkelen en hun eigen taalvaardigheid te verhogen. Kinderen en vrijwilligers nemen ouders mee in de positieve spiraal van taalstimulering.’’

Lees hier het hele artikel  in het AD.

Subsidie

Wil jij ook subsidie aanvragen voor projecten gericht op laagtaalvaardige ouders? Dat kan ook in 2019. Houd onze website in de gaten voor meer informatie, of meld je aan voor onze nieuwsbrief. Dan ben je als eerste op de hoogte van de subsidies van Tel mee met Taal.