algemeen

Week van de Alfabetisering 9 t/m 15 september

Van 9 t/m15 september 2019 organiseert Stichting Lezen & Schrijven voor de 15e keer de Week van de Alfabetisering. Tijdens de Week van de Alfabetisering roept Stichting Lezen & Schrijven organisaties en individuen op activiteiten te organiseren om de aandacht te vestigen op de aanpak van laaggeletterdheid.

Tijdens deze week zet de stichting zich samen met zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Via de duizenden evenementen maken buurtgenoten, vrijwilligers, scholen, kinderen, opa’s, oma’s, bedrijven en organisaties meer mensen bewust van de noodzaak om mensen bij te scholen.

Doe mee

Doe mee, en lever ook een (extra) bijdrage aan een geletterd Nederland, door een taal- of rekenactiviteit te organiseren. Op de site van de Week van de Alfabetisering vind je ter inspiratie een aantal voorbeeldactiviteiten.