algemeen

Website voor netwerk basisvaardigheden gelanceerd

Vorige week is de website van het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland gelanceerd in de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Het Netwerk verbindt partners in de terugdringing en voorkoming van lage beheersing van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en computeren van inwoners.

“De uitdaging is om laaggeletterden en weinig digitaal-vaardigen te bereiken en te motiveren” zegt Jur Botter. “Dat kan vooral door aan te sluiten bij hun interesses. Iemand die graag een fotoalbum wil maken, kan gemotiveerd worden om met een computer aan de slag te gaan om zo dat fotoboek te maken. Hetzelfde geldt voor iemand die laaggeletterd is maar ervan droomt om zijn kinderen of kleinkinderen voor te lezen. Als er een duidelijk doel aan verbonden is, is de stap makkelijker te zetten.” Het is van cruciaal belang dat de verschillende partners samenwerken en doorverwijzen. Het Netwerk Basisvaardigheden staat voor een gezamenlijke aanpak met heldere en resultaatgerichte doelen en inzet van de betrokken partners. Het houdt zich bezig met het stimuleren en faciliteren van inwoners die hun basisvaardigheden en daarmee hun participatie willen vergroten.

Het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland zorgt onder andere voor: een gezamenlijke aanpak in terugdringen en voorkomen van lage beheersing van basisvaardigheden, een passend educatief aanbod dat aansluit op een behoefte, waarbij de focus niet per se op taal, digitaal of rekenen ligt en het zorgt dat de problematiek rondom basisvaardigheden wordt geagendeerd, met name binnen het Sociaal Domein. Kijk voor meer informatie op netwerkbasisvaardigheden.nl.

Lees hier het hele artikel van het Haarlems Weekblad.