algemeen

Verslag informatiebijeenkomsten gemeenten

Op maandag 9 september jl. hebben het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gepresenteerd over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid. De gezamenlijke ambities die het Rijk en de VNG hebben ondertekend, brengen veranderingen met zich mee voor gemeenten. Hierover vonden op maandag 7 oktober, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober informatiebijeenkomsten plaats in respectievelijk Den Haag, Tilburg en Zwolle.

De vragen die wij tijdens de bijeenkomsten gehoord hebben, hebben we hieronder uitgeschreven en voorzien van een antwoord. Bovendien hebben we de door het Rijk, Stichting Lezen & Schrijven en ecbo gegeven presentaties toegevoegd als bijlagen.

Presentatie door Tel mee met Taal: Rijk vervolgaanpak

Presentatie door St. Lezen en Schrijven: Landelijk Ondersteuningsprogramma 

Presentatie door ecbo: Doelgroepenanalyse

FAQ regiobijeenkomsten bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid