algemeen

Utrecht (digi)taalvaardiger

Utrecht kent veel volwassenen die hun (digi)taalvaardigheid willen verbeteren. De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd om taalvaardigheid te bevorderen bij inwoners die niet goed Nederlands kunnen lezen, schrijven of spreken, of minder digivaardig zijn. In het meerjarenplan 2019-2021 ‘(digi)Taal is de basis’ heeft het Utrechtse college samen met taalpartners, vrijwilligers en netwerken in de wijken en deelnemers groepslessen, richtlijnen opgesteld om deze basis te verstevigen. Het plan richt zich op het sterker maken van de rol en positie van het digiTaalhuis, inzet van vrijwilligers, monitoring en bereik van Nederlandstalige geletterden.

Iedereen die wil leren moet de toegang hebben tot mogelijkheden om dit te doen, waar mogelijk in de buurt of op andere makkelijk bereikbare plekken. Op diverse plekken in de stad zijn digiTaalhuizen (met taalpartners als Digiwijs, Taal doet meer en bibliotheek Utrecht). Deze zorgen voor een laagdrempelige toegang tot taalaanbod. De digiTaalhuizen worden uitgebreid met een locatie in Leidsche Rijn en meer activiteiten in Vleuten- de Meern en Kanaleneiland. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven te willen werken naar een certificering van de kwaliteit van taalhuizen. Dit is een extra impuls om de kwaliteit van de Utrechtse digiTaalhuizen verder te verbeteren.

Lees verder op Utrecht Nieuws.