algemeen

Uitnodiging slotconferentie monitoring en kwaliteit

Het Rijk en de VNG, als vertegenwoordiger van de gemeenten, hebben onlangs bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 (d.d. 9 september 2019). Onderdeel van deze afspraken is dat er een landelijke monitor komt die meer inzicht biedt in het bereik en de effectiviteit van het aanbod voor volwasseneneducatie, en dat de kwaliteit van het non-formele aanbod inzichtelijk wordt gemaakt en bevorderd.

Hiertoe is het Rijk dit najaar samen met gemeenten en belanghebbenden – en met ondersteuning van de Structural Reform Support Service van de Europese Commissie, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – een traject monitoring- en kwaliteitsborging gestart.

In september hebben in dit verband twee startconferenties plaatsgevonden. Tijdens deze conferenties kregen gemeenten de kans om (internationale) inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen over het nut van monitoring en kwaliteitsbeleid. Een aantal gemeenten is vervolgens in oktober en november samengekomen in werkgroepen om te bespreken hoe een kwaliteitskader voor het non-formele aanbod en monitoringsindicatoren eruit zouden kunnen zien (zie ook het artikel ‘monitoring en kwaliteit’ op deze website).

Uitnodiging

Op dinsdag 3 december 2019 worden de conclusies, aanbevelingen en bevindingen van deze werkgroepen gepresenteerd tijdens een landelijke slotconferentie. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het plenaire programma duurt tot ongeveer 15.45 uur. Daarna is er ruimte voor geïnteresseerden om verder door te praten over de implementatie van de voorgestelde plannen en het vervolg.

Voor wie?

De slotconferentie is bedoeld voor taalaanbieders (max. 1 persoon per organisatie) en voor ambtenaren van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, met name voor ambtenaren met educatie of laaggeletterdheid in hun portefeuille.

Praktische informatie

Dinsdag 3 december 2019.

13:30-14:00: inloop en registratie
14:00-15:45: plenair programma
16:00-17:30: doorpraten over implementatie en vervolg (voor geïnteresseerden)

Locatie: Hilton Rotterdam, Weena 10, Rotterdam.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 november via deze link: Aanmelden slotconferentie 3 december.