algemeen

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

Het hebben van problematische schulden kan iedereen overkomen. De kans is echter groter bij iemand die laaggeletterd is, doordat lezen, schrijven of rekenen lastig is. Het begrijpen van informatie en grip hebben op geldzaken is daardoor lastig. Schouders Eronder ontwikkelde samen met Stichting Lezen en Schrijven, Pharos en Flatland een toolkit die schuldhulpverleners ondersteunt in gesprekken met laaggeletterden met schulden. En ook andere organisaties die een betere verbinding willen met laaggeletterden, kunnen hem gratis gebruiken.

Plaatjes en iconen

Het is belangrijk dat alle cliënten brieven en communicatie goed begrijpen, dus ook de mensen die minder taalvaardig zijn. Als schuldhulpverlener kun je aan de hand van kaarten met plaatjes (iconen) uitleg geven over geldzaken en het traject van schuldhulpverlening. De kaarten helpen om eenvoudige uitleg te geven en om goede afspraken te maken met cliënten. In de toolkit vind je ook meer (achtergrond-)informatie en praktische tips.

 

Niet alleen voor schuldhulpverleners

Voor alle organisaties die werken met laaggeletterden, is het handig om de communicatie aan te passen. Hoewel de middelen uit deze toolkit werden opgesteld voor de schuldhulpverlening, kan iedereen ze gratis gebruiken.  Bijvoorbeeld ook gemeenten, taalhuizen en tal van andere organisaties. Doe er vooral je voordeel mee! De schrijfkaarten, uitlegkaarten, afsprakenkaarten en het procesoverzicht kun je downloaden en printen.

Wil je meer weten over de Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’?

 

(Alles over) de toolkit