algemeen

Theater als middel bij lage taalvaardigheid

Theater dient als krachtig middel bij het aanwakkeren van bewustzijn rondom maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Het leuke van theater is dat je een serieuze boodschap op een luchtige manier kunt brengen. In een scene leg je dan de vinger op de zere plek, zonder belerend te zijn.

Op advies meldt Jan zich bij de balie van zijn huisartsenpraktijk. De doktersassistente geeft hem folders mee met voedingstips, in verband met zijn diabetes type 2. Jan neemt de folders keurig aan en gooit ze vervolgens in de prullenbak. Het publiek lacht.
De zaal krijgt de vraag  ‘Wat gebeurt er aan deze balie en kan dit anders? Een toeschouwer roept ‘Nagaan of Jan kan lezen!’.
De doktersassistente-acteur haakt hierop in met de vraag ‘Zeg, Jan, kun jij lezen?’ Opnieuw gejoel in het publiek. De vraag is gesteld, maar slaat de plank volledig mis. Hoe ga je als doktersassistente op een passende manier na of iemand kan lezen? 

Bovenstaande scene is een zoektocht van de spelers en het publiek. De acteurs laten zien dat dit niet zo simpel en eendimensionaal is. Zij spelen voortdurend met de inhoud en de toon van de specifieke boodschap. Uiteindelijk is de cruciale vraag: hoe maak je op een respectvolle manier contact met de ander? Het helpt als je je kunt verplaatsen in de ander. Theater is hierbij een handig hulpmiddel, het werkt al spiegel voor de kijker. Het leuke van theater is dat je een serieuze boodschap op een luchtige manier kunt brengen. In een scene leg je dan de vinger op de zere plek, zonder belerend te zijn. Hierdoor wordt het onderwerp minder beladen. Gedachten en gevoelens die je wel denkt,maar niet zegt vanwege je professionaliteit of schaamte, krijgen de ruimte op het podium. Dit leidt tot herkenbare situaties, waar je de humor van inziet.

HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) heeft inmiddels al bij verschillende grote bijeenkomsten acteurs ingeschakeld. Bij onder andere de conferenties Taal & Gezondheid in Drenthe en Friesland werden diverse vraagstukken uit de praktijk uitgebeeld door de acteurs waarna de interactie met het publiek werd gezocht. Op deze manier lukt het om nog meer en betere input en feedback uit de praktijk te krijgen over dit thema.

Lees hier het hele artikel.