algemeen

Tel mee met Taal gaat door tot eind 2019

Vandaag informeerde minister van Engelshoven de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. Hierin kondigde zij aan dat Tel mee met Taal met één jaar wordt verlengd tot en met eind 2019.

Transitiejaar 2019

De tussentijdse resultaten hebben de verwachtingen ruim overtroffen, maar een blijvende inzet is nodig. Daarom hebben gemeenten en het Rijk in het Interbestuurlijk Programma onlangs de ambitie uitgesproken om de komende jaren samen op te blijven trekken in de aanpak van laaggeletterdheid. Om gemeenten hierin te faciliteren, hebben de ministeries van OCW, SZW en VWS, besloten om Tel mee met Taal in 2019 voort te zetten. Het extra jaar zal vooral als transitiejaar benut worden, om met gemeenten en andere partijen te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen. Hierbij zal ook de toekomst van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) vanaf 2020 en de bestedingsvrijheid voor gemeenten worden betrokken.

Doe je mee?

Ook jij kan later dit jaar meepraten over de toekomst van de aanpak van laaggeletterdheid. Houd hiervoor de website van Tel mee met Taal goed in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Download hier de kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/26/kamerbrief-over-voortgang-actieprogramma-tel-mee-met-taal