algemeen

Tel mee met Taal: monitor en onderzoeksagenda

Het bereik en het effect van het programma Tel mee met Taal worden uitgebreid gemonitord en geëvalueerd. Ook wordt er een onderzoeksagenda ontwikkeld door de witte vlekken in het onderzoek in kaart te brengen – en op te vullen.

Tel mee met Taal: monitor en onderzoeksagenda
Het programma Tel mee met Taal wordt uitgebreid gemonitord en geëvalueerd. Er komt een plan van aanpak over hoe de monitor wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt een onderzoeksagenda ontwikkeld. Hiervoor wordt eerst bekeken of er witte vlekken zijn in het onderzoek naar laaggeletterdheid, taalachterstand en leesbevordering.

Monitor en evaluatie
De onderzoeksbureaus Ecorys en Verwey Jonker voeren de monitor en evaluatie van Tel mee met Taal uit. Het onderzoek heeft twee hoofdvragen:
1. Wat is het bereik en het effect van het actieprogramma Tel mee met Taal in zijn geheel en van de actielijnen afzonderlijk?
2. Zijn de hoofddoelstellingen en de beoogde resultaten zoals benoemd in het actieplan Tel mee met Taal bereikt in de periode 2016 tot en met 2018?
Binnenkort kun je op deze website een plan van aanpak vinden, waarin wordt uitgelegd hoe het onderzoek vorm krijgt.

Onderzoeksagenda
Naast de monitor wordt ook een onderzoeksagenda ontwikkeld en uitgevoerd. Het Expertisecentrum Nederlands stelt een notitie op over de witte vlekken in het onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Op een bijeenkomst formuleren wetenschappers onderzoeksvragen voor de onderzoeksagenda op basis van de notitie en hun expertise. Vervolgens worden er onderzoeken uitgezet, die waarschijnlijk vanaf het najaar van 2016 kunnen starten. Als de notitie over de witte vlekken opgesteld is, kun je die vinden op deze website.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het onderzoek tijdens het actieprogramma Tel mee met Taal? Neem dan contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden: info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.