algemeen

TAEL stimuleert taalontwikkeling bij jonge schoolkinderen in Etten-Leur

Een intensief en uitdagend taalaanbod is voor kinderen van groot belang. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om succesvol mee te doen in de Nederlandse samenleving. In Etten-Leur is er sprake van een toenemend aantal kinderen dat het basisonderwijs instroomt met een minder grote taalontwikkeling. De gemeente Etten- Leur heeft een onderwijsagenda opgesteld, waarbij ze subsidie hebben vrijgegeven om het taalonderwijs binnen het primair onderwijs te verrijken.

Vanuit deze subsidie is per augustus 2018 het project TAEL, TAalondersteuning Etten-Leur, ontstaan. Stichting Leersaam is de kartrekker van het project TAEL. Zij hebben afgelopen jaren expertise op het gebied van taal opgebouwd om dit project vorm te kunnen geven. Op 5 basisscholen in Etten-Leur is het TAEL-project van start gegaan. Het is de bedoeling om de komende jaren dit verder uit te breiden over de Brede scholen binnen Etten-Leur, waar behoefte is aan deze extra taalondersteuning.

Een uitgebreide woordenschat is de basis voor schoolsucces. Het is van groot belang dat op jonge leeftijd wordt begonnen met goed en voldoende Nederlands taalaanbod. De doelgroep voor de taalondersteuning zijn voornamelijk kinderen in groep 1 en 2. Dit kunnen nieuwkomers zijn, maar ook kleuters die in Nederland geboren zijn. Doel van de extra begeleiding is om de taalontwikkeling in het Nederlands te vergroten, voordat de leerlingen aan groep 3 gaan beginnen, het moment waarop het onderwijs nog taliger wordt. Dit intensieve taalonderwijs vindt plaats tijdens schooltijd in een klein groepje buiten de groep en sluit aan bij het taalaanbod van de klas. Binnen iedere brede school zijn samenwerkingspartners zoals de bibliotheek, de voorleesexpress, Taal voor Thuis en Sociaal Taal een toegevoegde waarde.

Lees hier het hele artikel van Internetbode.nl.

Foto is beschikbaar gesteld door weekblad de Bode