algemeen

Taal voor het Leven ondersteunt gemeenten en organisaties

Taal voor het Leven is het programma van Stichting Lezen & Schrijven dat gemeenten en organisaties helpt bij het organiseren van taalscholing voor laaggeletterden. Van het vinden tot het volgen van deze doelgroep. Met een bewezen effectieve aanpak: 70% van de cursisten ontwikkelt binnen 6 maanden een betere taalvaardigheid.

Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt met ‘Taal voor het leven’
Stichting Lezen & Schrijven is verantwoordelijk voor het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Dit is een van de vijf actielijnen van Tel mee met Taal. Het programma helpt gemeenten en organisaties die met laaggeletterdheid aan de slag willen. Centraal daarbij staat het vinden, opleiden en volgen van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Het doel is om in drie jaar samen met gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en getrainde vrijwilligers scholing te organiseren voor 45.000 mensen en hun participatie in de samenleving duurzaam te verbeteren.

Bewezen effectief
In de pilotfase van het programma (2012-2015) zijn 15.000 mensen bereikt op 6 plekken in Nederland. De aanpak is bewezen effectief. De meeste cursisten ontwikkelen binnen 6 maanden een betere taalvaardigheid (70%). Zij verwerven een betere plek in de samenleving (50 tot 65%) en ervaren verbeteringen in hun gezondheid (39 tot 53%).

Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA)
Naast Taal voor het Leven voert Stichting Lezen & Schrijven een aantal pilots uit, waaronder EVA: Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Met de EVA-aanpak organiseren lokale partnerorganisaties leertrajecten voor vrouwen om hun vaardigheden te verbeteren en hen te motiveren om aan de slag te gaan.

Week van de Alfabetisering
Tijdens de Week van de Alfabetisering in september vraagt Stichting Lezen & Schrijven samen met honderden gemeenten, instellingen, scholen en vrijwilligers aandacht voor laaggeletterdheid in Nederland. Duizenden activiteiten in het hele land laten zien wat er allemaal wordt gedaan om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Zo houden we het onderwerp op het netvlies van publiek en politiek. Ter onderbouwing doet de stichting onderzoek en verzamelt feiten en cijfers over laaggeletterdheid. 

Bezoek hier de website van Stichting Lezen & Schrijven.
Hier vind je de website van het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.