algemeen

Stichtse Vecht zet zich in voor laaggeletterdheid

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben veel moeite met lezen en schrijven. Soms ook met rekenen. Dat is ontzettend vervelend. . In Stichtse Vecht zijn er naar schatting 6.000 inwoners die hulp nodig hebben met de Nederlandse taal. In samenwerking tussen gemeente, bibliotheek, Stichting Welzijn Stichtse Vecht en partner LostLemon wordt laaggeletterdheid aangepakt.

Stichtse Vecht is een pilot. Het project richt zich ook op het opsporen van laaggeletterden. Vaak weet men niet wie deze mensen zijn. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden en kanalen zodat er signalen binnenkomen van mensen. Er wordt gedacht aan huisartsen, bibliotheken en meer plekken waar veel mensen samenkomen, waar een signaalfunctie vandaan kan komen.


 

Bron: RTV Stichtse Vecht