algemeen

Startschot voor DigiTaalhuis in Middelharnis

Donderdag 18 april was het startschot van de oprichting van het DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee met de ondertekening van de Alliantieverklaring. Twaalf partijen gaan de samenwerking aan, met als doel laaggeletterdheid terugdringen en participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroten.

Het DigiTaalhuis is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de bibliotheek. De afgelopen jaren zijn door heel Nederland (Digi)taalhuizen opgericht om laaggeletterdheid onder de bevolking terug te dringen. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook is er een grote groep volwassenen met beperkte digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid kan voor veel problemen zorgen in het dagelijks leven. Ook op Goeree-Overflakkee werd de noodzaak gevoeld tot een gezamenlijke aanpak en vorig jaar is gestart met de eerste verkenningen. Inmiddels hebben twaalf partijen zich aangesloten bij dit initiatief. Naast de gemeente Goeree-Overflakkee en de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, zijn Stichting ZIJN, Vluchtelingenwerk, Albeda College, Scalda, Humanitas, Kwadraad, Dahlia, Sagenn, Stichting Schuldhulp Goeree-Overflakkee en de Stichting Lezen&Schrijven aangesloten bij het DigiTaalhuis Goeree-Overflakkee.

Lees hier het hele artikel van Eilanden-Nieuws.