algemeen

Start ‘Gelderland Geletterd’ in Culemborg

Op vrijdag 8 februari is in Culemborg ‘Gelderland Geletterd’ gestart. Dit is een regionale campagne om mensen te bereiken die moeite hebben met lezen of schrijven, en hen te motiveren om gebruik te maken van regionaal taalaanbod. De campagne heeft als motto: ‘Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op’.

Voor volwassenen met Nederlands als moedertaal zijn er veel cursussen, lessen, taalgroepjes en spreekuren om hen verder te helpen met lezen, schrijven, rekenen. Toch vallen de aanmeldingen tegen. Wat is een goede manier om deze doelgroep te bereiken?

Om de doelgroep te bereiken is er een samenwerking van Rijnbrink, de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, ROC’s, Gelderse gemeenten en provincie Gelderland. Deze samenwerking heeft als doelstelling: laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal bereiken en motiveren om gebruik te maken van regionaal cursusaanbod. De campagne is een onderdeel van de samenwerking en bestaat uit spotjes op radio en TV Gelderland, berichten op sociale media en posters en flyers.

Aan regio Rivierenland de eer om te starten met deze campagne. Gemeente Culemborg pakt als eerste het estafettestokje op.

Lees hier het hele artikel van de Provincie Gelderland.