algemeen

Slob breidt voorschoolse educatie uit

Er komt meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Het aantal uren wordt verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden voortaan pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO opleiding ingezet om peuterleiders te helpen met tips, uitleg en voorbeelden. De Ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Minister Slob: ‘Sommige jonge kinderen groeien op in een ongunstige thuissituatie en spreken bijvoorbeeld nog niet goed Nederlands. We willen dat deze kinderen toch een goede start kunnen maken op de basisschool. Dat moet je doen op jonge leeftijd, om te voorkomen dat ze een achterstand oplopen.’

Het kabinet heeft 170 miljoen euro uitgetrokken voor de structurele uitbreiding van de voorschoolse educatie. Het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden vergroot de kansen van kinderen.  Peuters worden hierdoor onder meer taalvaardiger, ze krijgen een grotere woordenschat, en kunnen zich beter concentreren.  Ook de samenleving vaart er wel bij. Het bevordert een goed opgeleide beroepsbevolking en het heeft positieve effecten op gezondheid en werkloosheid.

Lees verder op www.rijksoverheid.nl.