algemeen

‘Scoor een boek’ moet kinderen meer laten lezen

Foppe de Haan heeft afgelopen woensdag in Heerenveen het startschot gegeven voor de officiële aftrap van Scoor een Boek. Vijftig scholen, onder meer in Dronryp, Franeker, Bitgummole, Ried, Harlingen, Menaam en Berltsum proberen in negen weken tijd zoveel mogelijk boeken te lezen met hun leerlingen.

Met Scoor een Boek willen de Friese bibliotheken leesplezier bij kinderen aanwakkeren. ,,Dit doen we door lezen te verbinden aan sport. Als kinderen 15 minuten per dag lezen groeit hun woordenschat al met ongeveer 1000 woorden per jaar. Lezen is dus ontzettend belangrijk’’, aldus Jillian Kloosterman namens de Friese Bibliotheken.

De Friese bibliotheken werken samen met sc Heerenveen keeper Filip Bednarek die kinderen in een videoboodschap aanmoedigt zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’. Naast de aftrap, is er ook op iedere school een rustmoment en fluitsignaal. Bij het fluitsignaal wordt bekend hoeveel boeken er zijn gescoord en wordt door actieve spellen op het sportveld bepaald welke klas wint.

Lees hier het hele artikel uit de Franeker Courant.