algemeen

Schriftelijk overleg laaggeletterdheid

In juli vond een schriftelijk overleg plaats over Laaggeletterdheid. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ging onder andere in op vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 en vragen van taalambassadeurs. Je vindt het verslag terug op de website van de Tweede Kamer:

Lees verslag