algemeen

Save the date! Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+

De afgelopen jaren hebben veel gemeenten, organisaties en vrijwilligers zich ingezet om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen. Het actieprogramma Tel mee met Taal loopt door tot 2020, maar hoe ziet het er daarna uit? De VNG en de ministeries van OCW, SZW en VWS en BZK gaan graag met een brede groep mensen in gesprek over de toekomstige aanpak van laaggeletterdheid.

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid is van harte welkom: Mensen die (ex)laaggeletterd zijn, hulpverleners, gemeenteambtenaren, onderzoekers, docenten, werkgevers etc.

Praktische informatie
De dialoogdagen worden drie keer georganiseerd, op dinsdag 19 juni, donderdag 28 juni en woensdag 4 juli, van 10.00 – 15.30 uur bij het Ministerie van OCW in Den Haag. Meer informatie over het programma en hoe je je kan aanmelden volgt binnenkort. Houd deze site en onze nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Reserveer je de datum van jouw voorkeur alvast in je agenda?