algemeen

Bevindingen pilot ‘Ouderen & Digivaardigheden’ Middelburg

Op woensdag 14 februari is de pilot in Middelburg feestelijk afgesloten. Wethouder Saskia Szarafinski ontving alle projectdeelnemers in de Burgerzaal van het Stadskantoor te Middelburg. Ervaringen, bevindingen en ook aanbevelingen zijn tijdens deze inspirerende middag gedeeld. Alle deelgenomen senioren ontvingen een certificaat van deelname.

Studenten van Scalda en Hogeschool Zeeland hebben in de afgelopen twee maanden senioren gecoacht in het gebruik van tablet of smartphone. Saskia Szarafinski was zeer enthousiast over het initiatief. “Dit is een project waarbij ouderen en jongeren samenwerken en daarmee is het project voor mij, bij voorbaat al geslaagd. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zelfredzaam worden op internetgebied. Ook mijn moeder heeft meegedaan. In het begin was het wel wennen, maar door door te zetten, is het toch gelukt.”

Mevrouw Witte, een van de deelnemers, is ontzettend blij met het resultaat. “Ik heb ontzettend veel geleerd van Antonie (student). Hij was erg geduldig en leerde me alles stapje voor stapje. Ik heb tien lessen van anderhalf uur gehad en dat was voldoende om veel te leren.” Ze vraagt zich af of het project niet jaarlijks kan worden herhaald. Niek Kaag, lokaal projectleider (Stichting Werken en Leren) antwoordt hierop dat zij, in afwachting van het evaluatierapport van CINOP met adviezen voor een volgende ronde, zullen bekijken hoe het project kan worden voortgezet. “Een vervolg met het thema: Hoe onderhoud je de geleerde vaardigheden?, zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. We bezinnen ons op implementatie van een innovatief leermodel in Zeeland/Middelburg,” aldus Niek. 

Chantal en Demi, studenten van Hogeschool Zeeland presenteerden de evaluatie van het project vanuit het perspectief van ‘hun’ senioren. Na de coaching hebben zij de senioren bevraagd. Hieronder een aantal bevindingen en aanbevelingen:

Bevindingen:

  • Ouderen hebben alle lessen als prettig ervaren, vooral één op één bij hen thuis; dit maakt het project laagdrempelig. Senioren wilden liever niet naar groepslessen, omdat ze bang zijn dat het niveau te hoog is of te snel gaat.
  • Ouderen willen beter geïnformeerd worden door de overheid over digitale zaken.
  • De meeste ouderen hebben hun sociale netwerk vergroot door mee te doen aan het project.

Aanbevelingen:

  • Lessen digitale vaardigheden thuis aanbieden en devices aanbieden vanuit de gemeente.
  • Lessen over belastingdienst en internetbankieren.

Senior mevrouw Tessers heeft leren skypen met haar kleinzoon. “Ik had er wel hulp bij nodig, maar het is toch gelukt. Ik had eerder nog nooit eerder zo’n ding in mijn handen gehad. Stapje voor stapje is er iets bij gekomen”.

Op de vraag van Niek Kaag hoe senioren andere senioren het beste kunnen bereiken, zijn opties als wijkverenigingen, sportverenigingen, ouderenbonden zoals PCOB of KBO genoemd. Een senior gaf aan behoefte te hebben aan een soort van vertrouwenspersoon, iemand die eenvoudig telefonisch benaderbaar is. Een andere senior stelde een seniorweb voor als suggestie voor een vervolgstap.

Student Antonie heeft drie senioren begeleid. Eén senior is afgehaakt, maar de twee anderen waren heel enthousiast. “Het was leuk om te doen“, vertelt hij enthousiast.

Media-aandacht

  • Het project in Middelburg kreeg ook aandacht in de pers. Lees hier het artikel uit PZC.
  • Eerder verscheen ook onderstaand artikel in PZC. In dit bericht is het aantal ouderen dat door studenten van Scalda digitaal vaardig is gemaakt, foutief vermeld. Het aantal is dertig in plaats van zeventien.

Meer weten over het project Ouderen en Digivaardigheden?

  • Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met Christine Clement, CINOP, CClement@cinop.nl.