algemeen

Overzicht WEB-gelden per gemeente voor 2020

In dit overzicht kan je opzoeken hoe de verdeling van educatiegelden in 2020 is, de zogenaamde WEB-uitkering: Overzicht verdeling educatiegelden 2020.

In aanvulling op de WEB-middelen, ontvangen de 35 WEB-contactgemeenten vanaf 2020 extra middelen voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid en de coördinatie hiervan. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering. De bedragen per gemeente en per regio zijn te vinden in de gemeentefondscirculaire van september: Septembercirculaire gemeentefonds 2019.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over de WEB-uitkering, dan kan je contact opnemen met DUO: ico@duo.nl. Voor specifieke vragen over de decentralisatie-uitkering kan contact worden opgenomen met Lydia Jongmans van de VNG: lydia.jongmans@vng.nl. Voor ondersteuning bij het besteden van de middelen en organiseren van de regionale samenwerking, kan je terecht bij jouw contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven. Voor overige vragen kan je contact opnemen met Tel mee met Taal: telmeemettaal@minocw.nl