algemeen

Ouders in de zomerschool

Ouders betrekken bij het onderwijs om zo hun kinderen vooruit te helpen: met dat idee startte het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs (ITTA Uva) het project ‘Ouders in de zomerschool’. Het lesmateriaal dat daaruit voortkwam is handig én gratis te gebruiken door onderwijsinstellingen die ouderbetrokkenheid willen stimuleren.

Subsidie van Tel mee met Taal

ITTA zette het project op samen met de zomerschool Amsterdam. Een subsidie van Tel mee met Taal maakte het mogelijk om een uitgebreid pakket materialen te ontwikkelen. ‘In eerste instantie was dat bedoeld voor het zomeronderwijs’, zegt Bart Siekman, adviseur bij ITTA. ‘Maar natuurlijk is het in de herfst en winter net zo goed bruikbaar. We hopen dat ook andere onderwijsinstellingen hiervan profiteren. Ouderbetrokkenheid is in onze ogen een belangrijk thema om het educatieve thuismilieu te versterken. En dus de taalvaardigheid van kinderen.’

De materialen

Aan de hand van (onder andere) de activiteitenklapper met ruim veertig activiteiten, kunnen zomerscholen en andere onderwijsinstellingen een ouderbetrokkenheidsprogramma op maat inrichten. Daarbij is speciale aandacht voor laaggeletterde (NT1) of laagtaalvaardige (NT2) ouders. Het volledige pakket bestaat uit:

  • Handleiding Ouders in de Zomerschool
  • Activiteitenklapper
  • Koelkastkaart voor talige activiteiten thuis
  • Ouderinstructiekaartjes in verschillende talen: Nederlands, Spaans, Arabisch, Engels, Frans en Turks

 

Naar de materialen >