algemeen

Oproep tot een leesoffensief

Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur brachten hier een gezamenlijk advies voor uit: ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’. Deze week overhandigden zij het advies aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Jongeren lezen minder en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor ‘diep lezen’ (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks gemotiveerd. Daarom doen ze het te weinig en hierdoor blijven hun woordenschat en leesvaardigheid achter. Het gevolg is dat deze jongeren minder goed functioneren op school en dat het voor hen lastiger is om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een bijsluiter bij medicijnen of een e-mail van een verzekeraar. Weinig lezen kan ook zorgen voor laaggeletterdheid. Terwijl lezen juist ook plezier, ontspanning, inspiratie en troost biedt.

De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren daarom om leesmotivatie weer voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen.

Lees hier het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.