algemeen

Opening bibliotheek op school in Tilligte

Met een originele openingshandeling opende wethouder Ilse Duursma de bibliotheek op school in Tilligte. Onderwijs, de bibliotheek Dinkelland en de gemeente Dinkelland werken samen in het concept de Bibliotheek op School. Door de bieb naar school te brengen is er elke dag aandacht voor lezen.

In Tilligte is de bibliotheek feestelijk geopend. Met het omduwen van een reeks boeken opgesteld als dominosteentjes deed wethouder Ilse Duursma dat. “We zijn precies op de helft van het aantal basisscholen dat moet worden voorzien van een bibliotheek op school en daar zijn we blij mee. Door het zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden verwachten wij ook dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Dat er veel gelezen wordt en we hierdoor het plezier van lezen kunnen overbrengen. En daarmee ook laaggeletterdheid kunnen voorkomen.”

Het concept de Bibliotheek op School komt voort uit prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de bibliotheek. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten eind 2020 alle basisscholen in Dinkelland een bibliotheek op school hebben. Basisscholen in Deurningen, Rossum, Saasveld, Weerselo, Lattrop en Noord-Deurningen hebben al een bieb op school. De andere kernen volgen nog.

Lees hier het hele artikel van Dinkelland-nieuws.

Kunst van Lezen

Tel mee met Taal zet in op leesbevordering, onder andere via het programma Kunst van Lezen. Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Stichting Lezen als penvoerder en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Plezier in lezen staat centraal. Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen:

  • BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar).
  • De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo).
  • Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze samen met deskundige leesconsulenten, inspirerende boeken en met een goede (digitale) lees- en leeromgeving.
Eind 2016 deden ruim 2.500 basisscholen (38%) mee aan de Bibliotheek op school. Inmiddels is het programma Bibliotheek op school ook op 50 vmbo-scholen van start gegaan en uitgebreid naar het havo en vwo. Ook zijn enkele pilots op roc’s en pabo’s gestart.

Meer informatie

Meer informatie voor leerkrachten, gemeenten én bibliotheken vind je hier: https://www.debibliotheekopschool.nl/home.html