algemeen

Nog 2 miljoen beschikbaar voor taalcursussen voor ouders

Via Tel mee met Taal zijn er diverse subsidiemogelijkheden om bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Op dit moment is nog twee miljoen euro beschikbaar specifiek bedoeld voor taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Een betere taalvaardigheid van ouders helpt hen niet alleen om makkelijk met hun kinderen te communiceren, maar ook met de leraren op school en zorgverleners. Elk opleidings- of begeleidingstraject voor ouders, gericht op (voor)lezen, schrijven of mondelinge taalvaardigheid kan mogelijk voor subsidie in aanmerking komen!

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en andere organisaties die actief zijn bij de aanpak van laaggeletterdheid kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders.  Betrokkenheid van de gemeente is verplicht. Ook als je in 2017 al subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal mag je in 2018 subsidie aanvragen. Lees de precieze voorwaarden zorgvuldig of neem contact op met het Steunpunt Basisvaardigheden via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl

Hoeveel subsidie mag je aanvragen?

Je kunt maximaal € 1.000.000 subsidie aanvragen en maximaal € 600 per deelnemer aan een taaltraject. We gaan ervan uit dat aanvragers tenminste 20 % van de subsidiabele kosten zelf betalen, of uit een andere bron financieren.  Voor de taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders is 3 miljoen euro in totaal beschikbaar gesteld, waarvan er nu nog twee miljoen te verdelen is.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2018. Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Is er ook nog subsidie beschikbaar voor andere activiteiten?

Wil je subsidie aanvragen voor andere activiteiten of projecten? Er is ook nog beperkt budget voor taaltrajecten voor laagtaalvaardige werknemers en activiteiten van samenwerkingsverbanden. Het streven is om in het najaar een extra aanvraagperiode mogelijk te maken. Als je wilt weten wanneer deze start, houd dan onze website in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: Tel mee met Taal, subsidie