algemeen

Nieuwe website voor motiveren lezen in vmbo

Voor veel vmbo-leerlingen is lezen geen vanzelfsprekendheid. Op vrijdag 12 april lanceerde SLO, nationaal expertisecentrum en Stichting Lezen, een nieuwe website. Deze website is een handvat voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs.

Over lezen in het vmbo is veel informatie beschikbaar, maar die informatie staat vaak versnipperd en verspreid op internet en/of is niet makkelijk raadpleegbaar. Op de nieuwe website staat de informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier in het vmbo overzichtelijk bij elkaar.

Zo vind je er onder andere:

  • Resultaten en aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek
  • Een quickscan om als team de stand van zaken rondom het leesonderwijs op school in kaart te brengen
  • Handreikingen voor het inrichten van lees- en taalbeleid
  • Praktische aan-de-slag-informatie in de vorm van beproefde lessenseries, goede praktijken en landelijke leescampagnes.

Lees hier het hele artikel van SLO.

De nieuwe website is: www.lezeninhetvmbo.nl