algemeen

Nieuwe subsidieronde in augustus

Vanaf 2 juni konden aanbieders van volwasseneneducatie een subsidieaanvraag indienen om leer- en ontwikkelachterstanden door de coronacrisis in te halen. De subsidieronde is nu gesloten, er volgt een loting. En daarna een tweede ronde in augustus.

Door de uitbraak van het COVID-19 virus werden scholen en onderwijsinstellingen in maart tijdelijk gesloten. Dat zorgde op veel plekken voor leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. De overheid besloot daarom extra geld uit te trekken voor een inhaalslag.

Nieuwe subsidieronde opent op 18 augustus

De eerste subsidieronde is nu gesloten, tussen 18 augustus en 18 september 2020 kun je weer een aanvraag indienen. Ook in de zomer is weer 900.000 euro beschikbaar. Deze extra middelen zijn alleen beschikbaar voor aanbieders van formele volwasseneneducatie. Dat zijn aanbieders die onder toezicht staan van de Onderwijsinspectie en cursussen aanbieden die leiden naar een diploma.

Meer over de subsidie

 

Ook weer subsidie voor kinderen beschikbaar

Ook scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, de voorschoolse educatie en het speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen. Deze scholen kunnen extra lessen aanbieden voor kinderen die door de schoolsluiting een achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld in hun taalontwikkeling.

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuwe subsidies? Zorg er dan voor dat je op onze maillijst komt. Via een nieuwsbrief houden wij je op de hoogte.

 

Meteen inschrijven