algemeen

Nieuwe opzet steunpunt Tel mee met Taal

Gemeenten, cursusaanbieders en maatschappelijke organisaties met vragen over het programma Tel mee met Taal, de subsidieregelingen en wetgeving voor volwasseneneducatie worden vanaf 1 januari 2019 op een nieuwe manier bediend. Samen met de VNG, Stichting Het Begint met Taal en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) verzorgt “Tel mee met Taal” in 2019 ondersteuning en informatievoorziening voor iedereen die actief is bij het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

In de afgelopen jaren had het Steunpunt Basisvaardigheden de rol van vraagbaak voor wet-en regelgeving. Ook ondersteunde het steunpunt vrijwilligersorganisaties met professionalisering en advies. Voor gemeente-ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het lokale en regionale laaggeletterdheidbeleid werd een speciaal netwerk opgericht, met goed bezochte bijeenkomsten.

Omdat het Steunpunt Basisvaardigheden vanaf 1 januari 2019 ophoudt als zelfstandige organisatie, worden de verschillende taken en activiteiten van het Steunpunt door partners binnen Tel mee met Taal overgenomen. De website van het Steunpunt blijft tot september 2019 bereikbaar.

Het netwerk van centrumgemeenten zal vanaf 2019 worden beheerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De bijeenkomsten van het netwerk zullen worden voortgezet. Gemeenten met vragen over wet- en regelgeving kunnen bij de contactpersoon van de VNG terecht.

De ondersteuning van taalvrijwilligersorganisaties wordt voortgezet door Stichting Het Begint met Taal. Dit geldt ook voor de ondersteuning van coördinatoren en professionalisering van deze organisaties.

Voor vragen over de subsidieregeling van Tel mee met Taal kan iedereen vanaf 1 januari terecht bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Als uitvoerder van de subsidieregeling heeft deze organisatie jarenlange ervaring met de verschillende subsidiemogelijkheden binnen Tel mee met Taal. In het voorjaar van 2019 zal een nieuwe subsidieronde worden geopend.

Alle informatie over contactpersonen en overige ondersteuningsactiviteiten in 2019 zal binnenkort worden gepubliceerd op deze website.