algemeen

Netwerkaanpak is nodig

De gemeente Venlo heeft een hoog percentage laaggeletterden. Dit was reden om de startconferentie Tel mee met Taal Noord-Limburg te organiseren. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorg en onderwijs konden allemaal aanschuiven. Want een netwerkaanpak is nodig. Benieuwd hoe Noord-Limburg dit aanpakte?

Startconferentie Tel mee met Taal Noord-Limburg
In februari 2016 vond de startconferentie Tel mee met Taal Noord-Limburg plaats op de International Campus van Fontys Venlo. De conferentie stond in het teken van het hoge percentage laaggeletterden in de beroepsbevolking van de gemeente Venlo. Ook werden de eerste stappen gezet naar een regionaal bondgenootschap voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Alle partijen uitgenodigd laaggeletterdheid aan te pakken
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 16% van de beroepsbevolking in de gemeente Venlo laaggeletterd is. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 11,9%. Voor de startconferentie zijn dan ook alle partijen uit Noord-Limburg uitgenodigd die zich geroepen voelen om laaggeletterdheid aan te pakken.

Netwerkaanpak nodig
De conferentie gaf de aftrap voor de opzet van een regionale netwerkaanpak van laaggeletterdheid. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, zorg en onderwijs konden zich hier allemaal bij aansluiten. Een netwerkaanpak is nodig, want de problematiek hangt samen met meerdere aspecten, zoals gezondheid, werk en welzijn. Veel partijen zijn op hun eigen terrein al bezig om problemen op te lossen, maar vaak wordt het taalprobleem over het hoofd gezien.

Wil je meer weten over de lokale aanpak?
Lees hier het hele artikel.

Je kunt ook contact opnemen met de projectleider van het rayon Limburg, Frauke Brouwer. E-mail frauke@lezenenschrijven.nl, telefoon 06-38 53 15 43.