algemeen

Negen basisscholen in Bergen op Zoom krijgen eigen bibliotheek

Negen Bergse basisscholen krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een bibliotheek op school. Daarmee komt het aantal scholen in Bergen op Zoom waar het project ‘De bieb op school’ is uitgerold, op zestien. Doel van dit initiatief: laaggeletterdheid verminderen.

De Noordster, Sint Maarten, De Wegwijzer, De Krabbenkooi, De Springplank, Marco Polo, De Kreek, de Eerste Montessorischool en de Welle krijgen een bibliotheek op school. Dat heeft wethouder Barry Jacobs samen met directeur van bibliotheek het Markiezaat Harry van Beek bekend gemaakt.

“We zijn in 2017 met dit project gestart op zeven basisscholen. Die resultaten zijn enorm positief. Ik ben dan ook blij dat we dankzij een financiële bijdrage vanuit het rijk dit project verder uit kunnen rollen op negen nieuwe scholen. Want dat we laaggeletterdheid moeten aanpakken, mag duidelijk zijn”, stelt de wethouder.

De bibliotheek op school is een project waarmee lezen en voorlezen wordt gestimuleerd. “Concreet betekent het dat deze scholen alle negen een boekencollectie krijgen en dat er op een duidelijk plek binnen de school een bibliotheek wordt ingericht.”

Lees het hele artikel op NU.nl

Kunst van Lezen

Tel mee met Taal zet in op leesbevordering, onder andere via het programma Kunst van Lezen. Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Stichting Lezen als penvoerder en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie en ondersteuning. Kunst van Lezen brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Plezier in lezen staat centraal. Kunst van Lezen bestaat uit drie programmalijnen:

  • BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar).
  • De Bibliotheek op school in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar, met focus op het vmbo).
  • Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze samen met deskundige leesconsulenten, inspirerende boeken en met een goede (digitale) lees- en leeromgeving.
Eind 2016 deden ruim 2.500 basisscholen (38%) mee aan de Bibliotheek op school. Inmiddels is het programma Bibliotheek op school ook op 50 vmbo-scholen van start gegaan en uitgebreid naar het havo en vwo. Ook zijn enkele pilots op roc’s en pabo’s gestart.

Meer informatie

Meer informatie voor leerkrachten, gemeenten én bibliotheken vind je hier: https://www.debibliotheekopschool.nl/home.html