algemeen

Meer boeken? Betere lezers!

Leesbevorderend nieuws! Als kinderen op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen ze meer en worden ze betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen dan hoger. Dit blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die onlangs is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Uitgebreide boekencollectie levert betere lezers op

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Thijs Nielen, die onlangs promoveerde aan de Universiteit Leiden.

De Bibliotheek op school

Nielen vergeleek een groep scholen die meedoen aan het programma ‘de Bibliotheek op school’ met scholen die niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die meedoen aan het programma meer boeken aanbieden en ook meer aandacht besteden aan hun collectie.

Cito-scores vooruit

Uit Nielens onderzoek blijkt dat onder invloed van ‘de Bibliotheek op school’ Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruitgaan. Leerlingen op deelnemende scholen lezen gewoonweg meer. Nielen wijst op de blijvende noodzaak van ondersteuning aan jonge lezers: als in de bovenbouw van de basisschool en in het middelbaar onderwijs de begeleiding wegvalt, verliezen sommigen interesse en vervolgens ook leesvaardigheid. Deze leerlingen kunnen zelfs angst voor lezen of ‘leesweerstand’ ontwikkelen.

Kunst van Lezen

‘De Bibliotheek op school’ is onderdeel van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen, dat als onderdeel van Tel mee met Taal de komende jaren een vervolg krijgt. Inmiddels doen zo’n 2.500 basisscholen mee. ‘De Bibliotheek op school’ bereikt ruim een derde van alle basisschoolleerlingen.

 

Lees hier het volledige artikel. Met een link naar het programma ‘Kunst van Lezen’ van het ministerie van OCW.