algemeen

Meer aandacht voor laaggeletterdheid op de PABO in Emmen

De pabo-opleiding van NHL Stenden in Emmen gaat samenwerken met de bibliotheek om de taalvaardigheid te verbeteren. Want volgens docent Anne Schepers is de basisschooldocent een belangrijke schakel in de strijd tegen laaggeletterdheid. “Het is belangrijk om veel te lezen en ook plezier te hebben in het lezen. De docent heeft in de klas de mogelijkheid om dat te laten zien.”

Concreet ziet Tineke Luchies van bibliotheek Emmen dat leerkrachten het moeilijk vinden om leuke en zinvolle boeken en projecten te verzinnen. De bibliotheek kan die volgens Luchies op maat aanbieden. “We stellen collecties samen op het niveau van de groep. Dus als de leerkracht een groep heeft met goede en zwakkere lezers, dan maken wij een collectie die past bij die kinderen. We hebben geen standaardcollectie, maar een collectie op maat.”

Voor NHL Stenden is dit niet de eerste samenwerking met een bibliotheek. Ook haar locaties in Assen en in Groningen werken samen met de plaatselijke bibliotheek.

Lees hier het hele artikel van rtv Drenthe.