algemeen

Laaggeletterdheid kost samenleving een miljard

Amsterdam. Onderzoek. 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland kosten de samenleving extra geld aan uitkeringen en zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan inkomsten mis.

Wie dit leest kost minder

Ongeveer 2,5 miljoen volwassen Nederlanders kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven en/of rekenen om goed te functioneren in de samenleving. Dat is natuurlijk vooral lastig voor deze laaggeletterden zelf. Maar het heeft óók grote gevolgen voor de hele maatschappij, blijkt uit onderzoek dat deze woensdag verschijnt. Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1,1 miljard euro per jaar, becijferde accountants- en adviesbureau PwC in opdracht van Stichting Lezen& Schrijven.

Ruim de helft van die kosten, 572 miljoen euro, komt voor rekening van de laaggeletterden zelf. Dat zijn gemiste inkomsten, omdat ze met sterkere taalvaardigheden een (betere) baan hadden kunnen hebben.

De andere 549 miljoen euro zijn voor de hele samenleving, door lagere belastingopbrengsten bijvoorbeeld en hogere uitkeringen en zorgkosten. De PwC-onderzoekers noemen dit een „conservatieve” berekening, omdat alleen kosten zijn meegenomen die direct herleidbaar zijn naar laaggeletterdheid.

Twee jaar geleden bleek dat er veel meer laaggeletterden zijn dan gedacht. Niet 1,3 miljoen, maar 2,5 miljoen, volgens de Algemene Rekenkamer. Dat was voor Stichting Lezen& Schrijven aanleiding om de maatschappelijke kosten van dit probleem te laten berekenen, zegt directeur-bestuurder Geke van Velzen. Dat die kosten zo hoog zijn noemt ze „een gemiste kans”. „Deze mensen zouden een kans moeten krijgen om te profiteren van de aantrekkende economie. Nederland zou welvarender, concurrerender en gezonder kunnen zijn als we hier meer aandacht besteden.”

Volgens Van Velzen zijn veel gemeentes de afgelopen jaren begonnen met de aanpak van laaggeletterdheid. „Niet alle gemeenten doen dat even stevig, wij denken dat er nog meer mogelijk is. Maar er is een goede start gemaakt.”

Lees hier het hele artikel