algemeen

Kunst van Lezen: leesbevordering op maat

Hoe kun je als gemeente kinderen en hun ouders in aanraking brengen van de wereld van het boek? Met Kunst van Lezen, het programma van Stichting Lezen. Het is een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Voor alle kinderen, van peuters tot pubers.

Kunst van Lezen: leesbevordering op maat via de bibliotheek
Het programma Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Het brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Centraal staat het plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten. Penvoerder Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek verzorgen samen de landelijke coördinatie.

Leesbevordering, van 0 tot 18 jaar
Kunst van Lezen voert een van de vijf actielijnen van Tel mee met Taal uit: leesbevordering.
Het programma is drieledig:
* BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang (0-4 jaar).
* ‘De Bibliotheek op school’ in het basisonderwijs (4-12 jaar) en het voortgezet onderwijs (12-18 jaar), met focus op het vmbo.
* Landelijke, regionale en lokale leesbevorderingsnetwerken tussen bibliotheken, overheden, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen.

Experimenten
Een deel van de actielijn heeft betrekking op experimenten om laagtaalvaardige ouders te bereiken. Dit onderdeel voeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek samen uit met Stichting Lezen & Schrijven.

Over Stichting Lezen
Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Stichting Lezen zet zich in voor het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het ministerie van OCW. Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleert initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden en door financiële ondersteuning. Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoren tot het werk van Stichting Lezen. Belangrijkste doelgroep zijn kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk bereikt via intermediairs zoals ouders of verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten.

Bezoek hier de website van Stichting Lezen.

Contact opnemen
Wil je meer weten over Kunst van Lezen?
Neem dan contact op met Adriaan Langendonk, alangendonk@lezen.nl.
Als je een vraag hebt aan Stichting Lezen, kun je terecht bij Desirée van der Zander, dvanderzander@lezen.nl.

Hier vind je alles over het programma Kunst van Lezen.