algemeen

`Kampen Leest’ bevordert leesplezier jeugd

Vertegenwoordigers van alle twaalf schoolbesturen in Kampen, de gemeente en Bibliotheek Kampen hebben het Convenant ‘Kampen leest!’ ondertekend. Hiermee onderstrepen ze de waarde van meer (voor)lezen op de lagere scholen. ‘Wij gaan voor een geletterde gemeente. We gaan voor een kansrijk Kampen.’

In een wereld die meer en meer digitaliseert, wordt taalvaardigheid steeds belangrijker om actief te kunnen participeren in de maatschappij. Geletterdheid is een fundamentele voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, zelfredzame en democratische burgers en het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting. Wij zetten ons daarom in om de taalvaardigheid binnen de gemeente Kampen te vergroten’, aldus het convenant dat door alle besturen voor primair onderwijs in de gemeente Kampen, het Pieter Zandt College, de gemeente en de Bibliotheek Kampen werd ondertekend.

Volgens internationaal onderzoek is het niet goed gesteld met het leesplezier van Nederlandse kinderen. ‘Zonder leesplezier lezen kinderen weinig buiten schooltijd, waardoor ze de broodnodige oefening in het lezen missen’, vertelt Annette Schol, directeur van de Bibliotheek Kampen. ‘Veel scholen constateren weliswaar dat leerlingen kunnen lezen wat er staat, maar dit betekent niet dat ze daarmee ook begrijpen wat ze lezen.’ Schoolbibliotheken kunnen hierin een groot verschil maken.

‘Via de Bibliotheek op school (dBos) komen niet alleen mooie nieuwe boeken, maar komt ook een leesconsulent van de bibliotheek de school binnen’, vertelt Dieuwke de Goede, programmamanager Jeugd & Educatie bij de Bibliotheek Kampen en nauw betrokken bij dBos. ‘Onze leesconsulenten worden gekoppeld aan de leescoördinator(en) van de school en ondersteunen het lerarenteam. Zij werken mee aan een leesplan, zorgen ervoor dat er een aantrekkelijke boekcollectie op school aanwezig is, geven tips voor motiverende werkvormen en informeren en inspireren.’

Rudi Meulenbroek, bestuurder bij OOK, nam de gelegenheid te baat om zijn blijdschap te uiten: ‘We zijn blij met de gemeente als participant. Hiermee neemt de gemeente met ons het initiatief om ook preventief te werk te gaan en niet alleen bezig te zijn met achteraf repareren.’

Lees hier het hele artikel uit weekblad De Brug. Bovenstaande foto is van Attest Communicatie.