algemeen

Kampen bundelt krachten om lezen en schrijven te bevorderen

Niet iedereen heeft vroeger van huis uit lezen en schrijven meegekregen. Voor deze groep van ”autochtone Kampenaren” is een nieuwe project gestart. Vorige week is het startsein gegeven voor een bundeling van krachten om ”laaggeletterdheid” tegen te gaan in Kampen. Vijf partijen uit verschillende sectoren werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid in Kampen.

Onder leiding van Hessiëlle Kerkhoff gaan vijf partijen uit verschillende sectoren werken aan een integrale aanpak van laaggeletterdheid in Kampen. Woensdag 13 februari heette Kerkhof in MFC Korteweg, medewerkers welkom van gemeente Kampen, Bibliotheek Kampen, Stichting Welzijn, zorginstelling Icare en kinderopvang Prokino. Vanuit het onderwijs doen het Scala, de Bouwmanschool en de Emmaschool mee.

Ze zetten op een rijtje wat iedereen kan bieden. Vervolgens wordt gekeken hoe dat te bundelen om ieders kennis en kunde optimaal in te zetten. Welke samenwerking zijn er al, en welke zijn uit te bouwen? Er bestaat bijvoorbeeld al een structurele samenwerking tussen 22 scholen in Kampen.

De provincie heeft voor twee projecten subsidie verleend. Straks volgt het project ’Tel mee met Taal’ (taalplezier voor 0-6-jarigen). Nu wordt gestart met ’Taal Werkt!’. Om de prioriteit te onderstrepen, die de gemeente geeft aan laaggeletterdheid en analfabetisme (zoals kort genoemd in het coalitieakkoord), opende wethouder Van der Sluis de samenkomst en het project. Hij gaf toe zelf weliswaar niet laag- maar wel laatgeletterdheid te zijn, hetgeen later allemaal goed gekomen is.

Lees hier het artikel van Brugnieuws.