algemeen

Gezocht: vernieuwende projecten rond laaggeletterdheid

Ontwikkel je een vernieuwend project voor de aanpak van laaggeletterdheid bij ouderen, bij mensen met het Nederlands als moedertaal of om digitale vaardigheden bij laaggeletterden te verbeteren? Dien je voorstel dan in, want de Europese aanbesteding is van start gegaan. Speciaal voor organisaties in het onderwijsveld en sociale domein, en daarbuiten.

Europese aanbesteding voor vernieuwende projecten rond laaggeletterdheid
Op 15 juni 2016 is de Europese aanbesteding gestart voor vernieuwende projecten die laaggeletterdheid aanpakken. Je kunt een voorstel indienen voor drie onderwerpen: oudere laaggeletterden, het verbeteren van digitale vaardigheden en laaggeletterden met het Nederlands als moedertaal.

Onderwerp 1: oudere laaggeletterden
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en nemen ook zelfstandig deel aan de maatschappij. Dat maakt het belangrijk dat ze voldoende geletterd zijn – en blijven. Er zijn relatief veel oudere laaggeletterden. Deze groep is vaak moeilijk te bereiken en vraagt daarom een eigen benadering.

Onderwerp 2: digitale vaardigheden
Steeds vaker worden digitale vaardigheden gevraagd. Toch heeft 11% van de Nederlanders moeite met basaal computergebruik. Het zoeken en verwerken van digitale informatie vinden ze lastig. Daarnaast is er een groep mensen die helemaal geen computer gebruikt. Dit zijn over het algemeen laaggeletterden. Zij hebben dus een dubbele achterstand, zowel in taal- als digitale vaardigheden.

Onderwerp 3: laaggeletterden met Nederlands als moedertaal
Ongeveer 70% van de laaggeletterden in Nederland heeft het Nederlands als moedertaal. Toch blijven ze achter in deelname aan het scholingsaanbod. Schaamte en negatieve ervaringen op school spelen hierbij vaak een rol. Hun mondelinge vaardigheden leveren meestal geen probleem op, waardoor het lastig is om laaggeletterdheid bij deze groep te signaleren.

Voorstel indienen
Je voorstel kun je indienen via TenderNed. Doe dit voor woensdag 10 augustus 2016 om 12.00 uur.

Hier vind je meer informatie over de Europese aanbesteding.