algemeen

Gemeente Amsterdam pakt met 24 bedrijven laaggeletterdheid aan

De gemeente Amsterdam wil samen met 24 bedrijven laaggeletterdheid onder werknemers aanpakken.

Gemeente Amsterdam

Organisaties als het OLVG, VUmc, het UWV en Cordaan tekenen hierover op 29 januari een akkoord. De komende tijd zullen de bedrijven, inclusief de gemeente zelf, individueel een plan opstellen om de geletterdheid onder hun werknemers te vergroten. De gemeente gaat ook een rol spelen in de uitwerking. Medewerkers die belemmeringen ondervinden door een taalachterstand kunnen bijvoorbeeld een taalcursus volgen. Wie niet goed is met de computer, gaat voor een computercursus. De bedrijven gaan ook onderzoeken ook of de mededelingen die zij naar hun medewerkers doen voor iedereen wel begrijpelijk zijn.

De aanpak van laaggeletterdheid in Amsterdam stagneert, vinden PvdA bestuursleden Aphons Muurlink en Canan Uyar van Noord:¬†‘Help de groep Amsterdammers die niet goed kan lezen’

Bron: Het Parool