algemeen

Feedback op de nieuwe concept-subsidieregeling

Bij Tel mee met Taal maken we ons op voor een nieuwe subsidieronde in 2021. We hebben hard gewerkt aan een regeling die iedereen recht doet. De conceptversie is nu klaar. Wat vind jij ervan? Je kunt hem nu lezen en de enquĂȘte invullen. Zodra we alle feedback binnen hebben, maken we de regeling definitief. Uiterlijk begin december komt die versie online.

Je kon tot uiterlijk 8 november 2020 feedback geven op de Concept Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024. Bedankt! Met jouw hulp hopen we in 2021 weer op een geslaagde aanvraagronde en een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid. We plaatsen zo snel mogelijk meer informatie.