algemeen

Pilotproject Amsterdam Ouderen en Digivaardigheden

Na een periode van twee maanden, waarin senioren door studenten van de HvA zijn gecoacht in het gebruik van tablet of smartphone, was het tijd voor een feestelijke afsluiting. Tijdens de bijeenkomst op 23 januari jl. zijn ervaringen van onder andere de Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, studenten en senioren gedeeld. Vrijwel uitsluitend positieve ervaringen maakten het tot een inspirerende middag.

Pilotproject

Van januari 2017 tot half 2018 voert CINOP een pilotproject uit in opdracht van Tel mee met Taal, een programma van de ministeries van VWS, SZW en OCW. Deze pilot vindt plaats in drie regio’s in het land, Amsterdam, Tilburg en Zeeland.

Meedoen in de maatschappij

Doelstelling van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid van laagopgeleide 55-plussers door het vergroten van digitale vaardigheden. En die behoefte is er. Veel senioren zeiden bij de intake “Ik moet wel digitale vaardigheden leren om mee te kunnen doen in de maatschappij”.

Ontmoeten & ervaringen uitwisselen

In Amsterdam werden senioren, op basis van hun interesses, gematcht met een student van de Hogeschool van Amsterdam. Gedurende een periode van ongeveer 3,5 maanden coachten zij wekelijks een aantal senioren op het gebied van digivaardigheden. De wensen van de senior stonden hierbij centraal. De een leerde Whatsappen met de kleinkinderen, de ander ging online schaken en een derde zocht op internet naar recepten.

Tijdens een aantal netwerkbijeenkomsten in lokale buurthuizen kregen senioren de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens een aantal netwerkbijeenkomsten in lokale buurthuizen kregen senioren de kans om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De verschillende partijen die betrokken waren in het project, zijn allemaal erg te spreken over de resultaten. Zo zegt Simona Gaarthuis, docent aan de HvA: “Het is ontzettend leerzaam voor onze studenten om dit soort praktijkprojecten te mogen doen. Hoe ga je om met andere culturen en hoe maak je nu echt contact met een ander? ”Huib de Jong, voorzitter CvB van de HvA beaamt dit: “Bij dit project komen studenten uit de veilige schoolomgeving in de praktijk terecht, dat hoort bij de ontwikkeling van de professional in opleiding.” “Internet wordt een basisbehoefte en dan is het belangrijk dat iedereen daar toegang tot heeft”, aldus wethouder Vliegenthart die ontzettend trots en blij wordt van het project.

Verbinding tussen jong en oud

Niet alleen de voortuitgang op het gebied van digitale vaardigheden werd tijdens de bijeenkomst benadrukt. Het contact tussen de senioren en studenten zorgt ook voor bijzondere verhalen. Zo vertelt senior Wil van Zalingen dat haar studentcoach echt een maatje is geworden. Ook vertelt student Ian dat hij, in de periode dat hij ziek was, van zijn senioren een berichtje via internet heeft ontvangen. “Dit deed me erg goed”. Studenten geven aan veel van hun senioren geleerd te hebben, waardoor ze soms veel langer bleven dan gepland. “Het ging niet alleen om te werken aan de leerdoelen en deze te behalen, maar ook om te luisteren naar de persoon zelf”.

“Nu kan ik zelf aan de gang”

Het traject heeft zowel studenten als senioren veel gebracht. ”Mijn angst om op onbekende knopjes te drukken, is weggenomen. De studentcoach legde me niet uit wat ik moest leren, maar heeft mijn vragen beantwoord. Nu kan ik zelf aan de gang en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik heb mezelf kunnen verbreden”, aldus senior Henna. Ook Wil van Zalingen heeft veel geleerd “Ik wist niets van de computer en nu oefen ik elke avond eventjes. Ik vind het leuk om filmpjes te kijken op YouTube”.

Vervolg

Veel senioren willen graag verder leren. Naast dat er in Amsterdam plannen voor een vervolgtraject worden gemaakt is er ook gezocht naar digicoaches . Deze mensen, uit de omgeving van de senior, kunnen vragen beantwoorden en deze senioren ondersteunen. Simona Gaarthuis vertelt: “In het begin was dit lastig maar de senioren hebben geleerd dat je gewoon vragen kunt stellen en dat dat niet gek is. Zo kunnen de senioren verder”.

Inmiddels hebben al veel ouderen zich aangemeld voor het project “Ouderen in de Wijk” van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Dit biedt de senioren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Meer weten over het project Ouderen en Digivaardigheden?

  • Voor informatie over het project in Amsterdam kunt u contact opnemen met Nikki Doorn, Gemeente Amsterdam, nikki.doorn@amsterdam.nl
  • Voor informatie over het landelijk project in het algemeen kunt u contact opnemen met Christine Clement, CINOP, CClement@cinop.nl.