algemeen

Extra geld voor volwasseneneducatie

Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, trekt de overheid extra geld uit voor het onderwijs. Ook aanbieders van volwasseneducatie kunnen vanaf 2 juni een subsidieaanvraag indienen.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma

Door de uitbraak van het COVID-19 virus werden scholen en onderwijsinstellingen in maart tijdelijk gesloten. Dat zorgde op veel plekken voor leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. De nieuwe subsidieregeling die op maandag 25 mei in de Staatscourant werd gepubliceerd, is bedoeld voor onderwijsinstellingen die leerlingen en deelnemers willen helpen om deze achterstanden in te halen.

Aan te vragen per 2 juni

Onderwijsinstellingen kunnen een subsidieaanvraag indienen tussen 2 en 18 juni  en tussen 18 augustus en 18 september 2020. In beide aanvraagperioden is 900.000 euro beschikbaar. De extra middelen zijn alleen beschikbaar voor aanbieders van formele volwasseneneducatie. Dat zijn aanbieders die onder toezicht staan van de Onderwijsinspectie en cursussen aanbieden die leiden naar een diploma.

Ook subsidie voor kinderen beschikbaar

Ook scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, de voorschoolse educatie en het speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen. Deze scholen kunnen extra lessen aanbieden voor kinderen die door de schoolsluiting een achterstand hebben opgelopen, bijvoorbeeld in hun taalontwikkeling.

 

Meer over de subsidie