algemeen

Expertisepunt Basisvaardigheden 29 oktober live

Onderzoeksbureau Movisie en Stichting Lezen en Schrijven openen op donderdag 29 oktober het Expertisepunt Basisvaardigheden. Dit platform kwam tot stand met een subsidie van Tel mee met Taal. Het is bedoeld voor alle Nederlandse organisaties die te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Vervolgaanpak laaggeletterdheid

Het nieuwe Expertisepunt Basisvaardigheden maakt deel uit van de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid. Het is een plek waar kennis, kunde en een netwerk over laaggeletterdheid samenkomen. Zo kunnen organisaties van elkaar leren, hun samenwerking verbeteren en taken professionaliseren. Denk daarbij aan onderwijsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties, werkgevers en sociale partners. Alle activiteiten en diensten van het expertisecentrum zijn de komende vierenhalf jaar kosteloos beschikbaar.

Lees meer over het expertisepunt