algemeen

EVA en Go Mama!

EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) is een aanpak die lokale organisaties kunnen inzetten om vrouwen met lage basisvaardigheden een stap richting de arbeidsmarkt te laten zetten. In januari 2018 is EVA gestart met een landelijke mediacampagne onder de naam Go Mama om vrouwen bewust te maken van het belang van basisvaardigheden en economische zelfstandigheid.
 Jij kan meer dan je denkt!

De campagne Go Mama! laat vrouwen zien dat ze actie kunnen ondernemen om nieuwe dingen te leren. Door te versterken wat ze al kunnen. Zo worden ze aangemoedigd om de eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Vrouwen kunnen zich opgeven voor lessen bij hen in de buurt en zelf online oefeningen doen op het gebied van werk & solliciteren, geld & rekenen, internet & computer. De campagne is te zien op www.gomama.nu

Waarom deze campagne?

Uit onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid. Zo is maar liefst 46% van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 64 jaar economisch niet zelfstandig, vergeleken met 26% van de mannen (bron: Emancipatiemonitor 2016). Bij laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 73% (bron: SCP 2017). De weg naar economische zelfstandigheid is voor deze laagopgeleide vrouwen lang, omdat zij vaak onvoldoende taal-, reken- en computervaardigheden hebben.

Meedoen?

Organisaties kunnen meehelpen met deze campagne door een GO MAMA poster op te hangen. Die kun je aanvragen via gomama@lezenenschrijven.nl. Via de Go Mama! campagne worden vrouwen verwezen naar www.gomama.nu. Hier kunnen ze kiezen tussen ‘oefenen bij jou in de buurt’ of oefenen op de website. Voor oefenen in de buurt worden ze doorverwezen naar het dichtstbijzijnde Taalhuis. Vrouwen die willen oefenen op de website worden doorgelinkt naar de www.evaenik.nl.

EVA biedt lesmateriaal, vrijwilligerstrainingen, een oefenwebsite (www.evaenik.nl) en een facebookpagina (www.facebook.com/EVAenik.nl). Gemeenten, wijkteams, Taalhuizen, welzijnsorganisaties, UWV en vrouwenorganisaties en scholen kunnen dit materiaal gratis gebruiken, te bestellen via http://bestelportal.taalvoorhetleven.nl/.

EVA is een door OCW gefinancierde pilot en wordt landelijk neergezet als verdieping op Taal voor het Leven.

Lees meer over de campagne GO MAMA op gomama.nu