algemeen

Druten en Wijchen gaan in Jip-en-Janneketaal schrijven

De Drutense en Wijchense ambtenaren gaan Jip-en-Janneketaal schrijven. Alle tekst die ze produceren, moet zijn geschreven alsof ze het aan iemand vertellen. Zo moet iedereen het kunnen begrijpen.

Mensen die het dan nog niet begrijpen en wier taalhandicap door ambtenaren wordt herkend, worden doorverwezen naar een taalcursus zodat ze daarna beter mee kunnen doen. De ambtenaren krijgen ook cursussen om signalen van mogelijke laaggeletterdheid (beter) te herkennen.  Als mensen onbegrijpelijke teksten tegenkomen, kunnen ze die ook melden bij de gemeenten. Dan gaan zij die teksten aanpassen zodat je er wel chocola van kunt maken. De gemeenten verwachten ook van de bedrijven waar ze diensten van afneemt dat deze in klare taal communiceren.

Lees hier het artikel uit de Gelderlander.